โครงสร้างพระสุตตันตปิฎก

โครงสร้างพระสุตตันตปิฎก

โครงสร้างพระสุตตันตปิฎก[๑] พระสุตตันตปิฎก เป็นหมวดที่รวบรวมพระสูตรและพุทธพจน์ไว้ทั้งหมด มีทั้งพระสูตร และเรื่องราวประกอบเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าได้แสดงพระสูตรนี้ ได้มีการแบ่งเป็นหมวด ...

Read More »
scroll to top